Swansea Arena

The landmark 3,500 capacity indoor arena will soon be attracting some of the world’s top music acts and theatre productions to the city of Swansea when doors open in 2021. 

Bydd yr arena dan do nodedig hon, sydd â lle i 3,500 o bobl, yn denu rhai o berfformwyr cerddorol a chynyrchiadau theatr gorau'r byd yn fuan i ddinas Abertawe pan fydd hi'n agor ei drysau yn 2021.

OPENING 2021 – Swansea Arena!

The landmark 3,500 capacity indoor arena will soon be attracting some of the world’s top music acts and theatre productions to the city of Swansea when doors open in 2021. 

Appointed as the operator of this brand-new music and theatre venue, ATG will bring its vast network and programming scale to create a diverse content mix for Swansea’s first indoor arena. 

With excellent facilities for meetings, away days, graduations, conferences and AGMs Swansea Arena will be the perfect venue for your conference or event. For more information please e-mail [email protected]

The indoor arena will be one of the major landmark attractions of the overall Swansea Central development site which will also include new shops, restaurants, a boutique cinema, two new multi-storey car parks, city centre apartments, an urban park, a digital plaza and a ‘gateway’ landmark pedestrian bridge over Oystermouth Road.

This major regeneration project, driven by Swansea Council will permanently strengthen the links between the city centre and the city’s waterfront. 

To learn more about the wider development project please visit Swansea Central.

AGORIAD 2021 - Arena Abertawe

Bydd yr arena dan do nodedig hon, sydd â lle i 3,500 o bobl, yn denu rhai o berfformwyr cerddorol a chynyrchiadau theatr gorau'r byd yn fuan i ddinas Abertawe pan fydd hi'n agor ei drysau yn 2021. 

Bydd y cwmni ATG a benodwyd yn weithredwr y lleoliad cerddoriaeth a theatr newydd sbon hwn, yn dod â'i rwydwaith eang a'i brofiad o raglennu sioeau i greu cymysgedd amrywiol o gynnwys ar gyfer arena dan do gyntaf Abertawe.

Gyda chyfleusterau ardderchog ar gyfer cyfarfodydd, diwrnodau cwrdd i ffwrdd, seremonïau graddio, cynadleddau a chyfarfodydd cyffredinol blynyddol, Arena Abertawe fydd y lleoliad perffaith ar gyfer eich cynhadledd neu'ch digwyddiad. I gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]

Yr arena dan do fydd un o brif atyniadau nodedig safle datblygu cyffredinol Abertawe Ganolog, a fydd hefyd yn cynnwys siopau newydd, bwytai, sinema bwtîg, dau faes parcio aml-lawr newydd, fflatiau yng nghanol y ddinas, parc dinesig, plaza digidol a phont 'borth' nodedig i gerddwyr dros Heol Ystumllwynarth.

Bydd y prosiect adfywio mawr hwn, a arweinir gan Gyngor Abertawe, yn cryfhau'r cysylltiadau rhwng canol y ddinas a glannau'r ddinas yn barhaol.

360 View of Swansea Arena

Visit Our Site

Gallery