Swansea Arena

With construction due to complete during the Autumn of 2021, this landmark 3,500 capacity indoor arena will soon be attracting some of the world’s top music acts and theatre productions to the city of Swansea when doors open for the first ticketed shows, early in 2022.

Gyda'r gwaith adeiladu i fod i gael ei gwblhau yn ystod hydref 2021, bydd yr arena dan do nodedig hon o 3,500 o gapasiti yn denu rhai o brif weithredoedd cerddoriaeth a chynhyrchiadau theatr y byd i ddinas Abertawe pan fydd drysau'n agor ar gyfer y sioeau â thocynnau cyntaf, yn gynnar yn 2022.

Launching Early 2022 - Swansea Arena

With construction due to complete during the Autumn of 2021, this landmark 3,500 capacity indoor arena will soon be attracting some of the world’s top music acts and theatre productions to the city of Swansea when doors open for the first ticketed shows, early in 2022.

Appointed as the operator of this brand-new music and theatre venue, ATG will bring its vast network and programming scale to create a diverse content mix of music, comedy, theatre, gaming and sport for Swansea’s first indoor arena.

With 2,000m² of exhibition space to host 2,500 people and with a full dining experience catering for up to 750, Swansea Arena will be the perfect venue for meetings, away days, graduations, conferences, events and AGMs. For more information please e-mail [email protected]

The indoor arena will be one of the major landmark attractions of the overall Swansea Central development site ‘Copr Bay’ which will also include new shops, restaurants, two new multi-storey car parks for almost 1,000 cars, city centre apartments, 1.1 acre parkland, and a ‘gateway’ landmark pedestrian bridge over Oystermouth Road to improve connections between the City and the beach. Copr Bay Phase One is part-funded by The Swansea City Deal, a £1.3bn investment secured for major transformation projects in the Swansea Bay region. For more information and leasing opportunities visit www.coprbayswansea.com.

AGORIAD 2022 - Arena Abertawe

Gyda'r gwaith adeiladu i fod i gael ei gwblhau yn ystod hydref 2021, bydd yr arena dan do nodedig hon o 3,500 o gapasiti yn denu rhai o brif weithredoedd cerddoriaeth a chynhyrchiadau theatr y byd i ddinas Abertawe pan fydd drysau'n agor ar gyfer y sioeau â thocynnau cyntaf, yn gynnar yn 2022.

Bydd ATG, a benodir yn weithredwr y lleoliad cerddoriaeth a theatr newydd sbon hwn, yn dod â'i raddfa rhwydwaith a rhaglennu enfawr i greu cymysgedd cynnwys amrywiol o gerddoriaeth, comedi, theatr, hapchwarae a chwaraeon ar gyfer arena dan do gyntaf Abertawe.

Gyda 2,000m² o ofod arddangos i gynnal 2,500 o bobl a chyda phrofiad bwyta llawn yn darparu ar gyfer hyd at 750 Arena Abertawe fydd y lleoliad perffaith ar gyfer cyfarfodydd, diwrnodau i ffwrdd, graddiadau, cynadleddau, digwyddiadau a Chyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol. I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost [email protected]

Bydd yr arena dan do’n un o brif atyniadau tirnod safle datblygu cyffredinol Abertawe Ganolog sef ‘Bae Copr’, a fydd hefyd yn cynnwys siopau newydd, bwytai, dau faes parcio aml-lawr â lle i bron 1,000 o geir, fflatiau yng nghanol y ddinas, 1.1 erw o barcdir a phont dirnod hygyrch dros Oystermouth Road i wella cysylltiadau rhwng y ddinas a'r traeth.

Ariennir Cam Un Bae Copr yn rhannol gan Fargen Ddinesig Abertawe, buddsoddiad o £1.3 biliwn a sicrhawyd ar gyfer prosiectau trawsnewid mawr yn ardal Bae Abertawe. www.coprbayswansea.com

Wrth i’r gwaith adeiladu’r Arena barhau rydym hefyd yn cynllunio a datblygu ein gwasanaethau Cymraeg i sicrhau bydd y croeso yr un mor gynnes yn y Gymraeg a’r Saesneg pan fyddwn yn agor ein drysau i’r cyhoedd yn 2022. Yn y cyfamser, os hoffech ragor o wybodaeth am hyn neu unrhyw fater arall cysylltwch a ni ar [email protected]

360 View of Swansea Arena

Visit Our Site

Subscribe to our e-newsletter

Subscribe to our e-newsletter for the latest news & show updates!

Gallery