Swansea Arena

The landmark 3,500 capacity indoor arena will soon be attracting some of the world’s top music acts and theatre productions to the city of Swansea when doors open in 2021. 

Bydd yr arena dan do nodedig hon, sydd â lle i 3,500 o bobl, yn denu rhai o berfformwyr cerddorol a chynyrchiadau theatr gorau'r byd yn fuan i ddinas Abertawe pan fydd hi'n agor ei drysau yn 2021.

OPENING 2021 – Swansea Arena!

The landmark 3,500 capacity indoor arena will soon be attracting some of the world’s top music acts and theatre productions to the city of Swansea when doors open in late 2021. Appointed as the operator of this brand-new music and theatre venue, ATG will bring its vast network and programming scale to create a diverse content mix of music, comedy, gaming and sport for Swansea’s first indoor arena. With 2,000m² of exhibition space to host 2,500 people with a full dining experience catering for 750, Swansea Arena will be the perfect venue for meetings, away days, graduations, conferences and AGMs. For more information please e-mail [email protected]

The indoor arena will be one of the major landmark attractions of the overall Swansea Central development site ‘Copr Bay’ which will also include new shops, restaurants, two new multi-storey car parks for almost 1,000 cars, city centre apartments, 1.1 acre parkland, and a ‘gateway’ landmark pedestrian bridge over Oystermouth Road to improve connections between the City and the beach. Copr Bay Phase One is part-funded by The Swansea City Deal, a £1.3bn investment secured for major transformation projects in the Swansea Bay region. For more information and leasing opportunities visit www.coprbayswansea.com.

AGORIAD 2021 - Arena Abertawe

Cyn bo hir, bydd yr arena dan do nodedig hon, sydd â lle i 3,500 o bobl, yn denu rhai o berfformwyr cerddorol a chynyrchiadau theatr gorau'r byd i ddinas Abertawe pan fydd hi'n agor ei drysau yn 2021. Bydd cwmni ATG, a benodwyd yn weithredwr y lleoliad cerddoriaeth a theatr newydd sbon hwn, yn dod â'i rwydwaith eang a'i brofiad o raglennu sioeau i greu cymysgedd amrywiol o gerddoriaeth, comedi, gemau a chwaraeon ar gyfer arena dan do gyntaf Abertawe. Gyda 2,000m2 o le arddangos â lle i 2,500 o bobl, a'r cyfle i roi profiad bwyta llawn i 750 o bobl, Arena Abertawe fydd y lleoliad perffaith ar gyfer cyfarfodydd, diwrnodau cwrdd i ffwrdd, seremonïau graddio, cynadleddau a chyfarfodydd cyffredinol blynyddol. I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]

Bydd yr arena dan do’n un o brif atyniadau tirnod safle datblygu cyffredinol Abertawe Ganolog sef ‘Bae Copr’, a fydd hefyd yn cynnwys siopau newydd, bwytai, dau faes parcio aml-lawr â lle i bron 1,000 o geir, fflatiau yng nghanol y ddinas, 1.1 erw o barcdir a phont dirnod hygyrch dros Oystermouth Road i wella cysylltiadau rhwng y ddinas a'r traeth.

Ariennir Cam Un Bae Copr yn rhannol gan Fargen Ddinesig Abertawe, buddsoddiad o £1.3 biliwn a sicrhawyd ar gyfer prosiectau trawsnewid mawr yn ardal Bae Abertawe. www.coprbayswansea.com

360 View of Swansea Arena

Visit Our Site

Subscribe to our e-newsletter

Subscribe to our e-newsletter for the latest news & show updates!

Gallery