Swansea Arena

With construction due to complete during the Autumn of 2021, this landmark 3,500 capacity indoor arena will soon be attracting some of the world’s top music acts and theatre productions to the city of Swansea when doors open for the first ticketed shows, early in 2022.

Gyda'r gwaith adeiladu i fod i gael ei gwblhau yn ystod hydref 2021, bydd yr arena dan do nodedig hon o 3,500 o gapasiti yn denu rhai o brif weithredoedd cerddoriaeth a chynhyrchiadau theatr y byd i ddinas Abertawe pan fydd drysau'n agor ar gyfer y sioeau â thocynnau cyntaf, yn gynnar yn 2022.

Swansea Arena exclusives